Ιστορικό

Ιστορικό


O δείκτης CR εισήχθη το 2008 στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community).

Ο CR Index αποτελεί τον πρώτο ESG Δείκτη στην Ελλάδα που αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά, βάσει 100 διεθνών κριτηρίων, που σήμερα είναι προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες και πρότυπα.

Το BITC, υπό την προεδρία του Βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζει κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών στις λειτουργίες τους, με σκοπό να έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον Ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς παγκοσμίως για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του ΒΙΤC υπήρξε η ανάπτυξη του CR Index, του κορυφαίου , στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, σημείου αναφοράς για την συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στην ΕΚΕ .


Χορηγίες & Συμμετοχές στο CR Institute και CR Index


Στο ξεκίνημά του το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης παρέχει τρεις κατηγορίες Χορηγιών ανεξαρτήτως συμμετοχής στο CR Index Survey:

1. Πάγιος Μεγάλος Χορηγός του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης
2. Υποστηρικτής του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης

Τέλος, η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων και η Τελετή Απονομής θα είναι και αυτή ανοικτή στις Εταιρείες και τους Οργανισμούς που θα θελήσουν να την υποστηρίξουν με κάποια από τις Χορηγίες που θα ανακοινωθούν.