Στόχοι

Στόχος των δράσεων του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η περαιτέρω εδραίωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα και η τοποθέτηση των ελληνικών εταιρειών στον παγκόσμιο χάρτη εταιρειών που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στον τομέα αυτό.

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, βασίζεται για τη λειτουργία του στην υποστήριξη που θα λάβει από την Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα που ενδιαφέρεται για την παγίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Θεσμού της Εταιρικής Ευθύνης στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς να συνδέσουν το όνομά τους με μια από τις πιο καταξιωμένες πρωτοβουλίες Εταιρικής Ευθύνης στον κόσμο.

Ήδη, τα ιδρυτικά μέλη και η Ομάδα Εργασίας του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ευθύνης έχουν επενδύσει άυλους και υλικούς πόρους για να γίνει πραγματικότητα το όραμα της εισαγωγής του CRI, του πρώτου εθνικού δείκτη Εταιρικής Ευθύνης στην Ελλάδα.

Έχουμε την πεποίθηση πως την προσπάθειά μας αυτή θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν οι εταιρείες που έχουν ενσωματώσει τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία τους, καθώς επίσης και εκείνες οι οποίες έχουν έμπρακτα δηλώσει την υποστήριξή τους στο θεσμό.