Συνεργασίες

Συνεργασίες


Tην πρωτοβουλία καθιέρωσης του δείκτη CR στην Ελλάδα υποστηρίζουν το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρειών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και η Λέσχη Επιχειρηματικότητας, εκπρόσωποι των οποίων χαιρέτισαν την επίσημη παρουσίαση του CR Index στην Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Απριλίου στην Αίγλη Ζαππείου με συμμετοχή εκπροσώπων του Business in the Community.


Advisory Committee


Ανεξάρτητη ομάδα ειδικών από τους τομείς της εταιρικής ευθύνης, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Ο ρόλος του Advisory Committee είναι να:

» Ενεργεί ως ανεξάρτητος κριτής.

» Επιβλέπει και υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης του δείκτη.