Δομή - Οργάνωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Είναι οκταμελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τριετή θητεία. Συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη και είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό των δράσεων του Ινστιτούτου και την επίβλεψη της εφαρμογής τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Δημήτριος Γ. Μαύρος
Πρόεδρος ΔΣ

Νικόλαος Δ. Αυλώνας
Αντιπρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος Δ. Μαύρος
Μέλος ΔΣ

Βίκυ Καρρά
Μέλος ΔΣ

Κοραλία Γεωργακοπούλου
Μέλος ΔΣ

Γεώργιος Τααπρούνης
Μέλος ΔΣ

Γεώργιος Λιμπέρης
Μέλος ΔΣ

Λένα Μαμιδάκη
Μέλος ΔΣ

Ιωάννα Σαπουντζή
Μέλος ΔΣ