Αξιολόγηση CR INDEX 2017-2018

Έναρξη υποβολής δηλώσεων συμμετοχής

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2017Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) ανακοινώνει την έναρξη των δηλώσεων συμμετοχής για την αξιολόγηση CR Index 2017-2018. Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής είναι μέχρι Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2015.

Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, που διενεργείται φέτος για δέκατη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community), ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεωρούν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια του BITC τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Παράλληλα, δίνεται ένα βραβείο ανά επίπεδο διάκρισης (Best Progress Award) για να τιμήσει την εταιρεία με τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή της αξιολόγηση, καθώς και ένας Eιδικός Έπαινος ανά πυλώνα αξιολόγησης του CR Index στην εταιρεία με την καλύτερη επίδοση στο συγκεκριμένο πεδίο. Για πρώτη φορά το 2013, το Ινστιτούτο συμπεριέλαβε και το Best New Entry Award, το οποίο επιβραβεύει την εταιρεία με την καλύτερη επίδοση που συμμετέχει για πρώτη φορά στο θεσμό.

Κατά την αξιολόγηση CR INDEX 2016-2017, νέες εταιρείες προστέθηκαν στην «οικογένεια» του CR INDEX, ενώ οι διαχρονικά συμμετέχοντες κατάφεραν να κρατήσουν ή να βελτιώσουν – κάποιοι σημαντικά – τις επιδόσεις τους, παρά την αυξημένη δυσκολία των αναθεωρημένων κριτηρίων αξιολόγησης του BITC. Για πρώτη φορά το 2012, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του BITC, που βελτιώνεται διαρκώς για να παρακολουθεί τις τάσεις στο χώρο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο Εθνικός Δείκτης συμπεριέλαβε το ανώτερο επίπεδο διάκρισης DIAMOND, η οποία απευθύνεται σε εταιρείες που βρίσκονται ήδη στα επίπεδα Platinum και Gold. Οι ερωτήσεις για το επίπεδο αυτό είναι προαιρετικές και ανεξάρτητες της υπόλοιπης αξιολόγησης. Μέχρι σήμερα, 3 εταιρείες έχουν καταφέρει να πάρουν αυτή την ανώτατη διάκριση.

O κύκλος της φετινής αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2018 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την Τελετή Βράβευσης των εταιρειών που θα διακριθούν. 

 

CRI PASS

Για τρίτη χρονιά πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο το CRI PASS, το οποίο αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο σχεδιασμένο για Μικρομεσαίες αλλά και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα ολοκληρωμένα βήματα στην Εταιρική υπευθυνότητα ωφελούμενες από τα πλεονεκτήματά της.

Δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια υπεύθυνη επιχείρηση με στόχο να  αναγνωριστούν για την εφαρμογή της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Είναι απλούστερο και συντομότερο στη συμπλήρωσή του και ουσιαστικά προετοιμάζει την επιχείρηση για το απαιτητικότερο CR INDEX.

 

Εκδήλωση Βράβευσης - Δημοσιότητα:

Το Ινστιτούτο επιβραβεύει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιείται τον Ιούνιο, με ευρεία προβολή στα μέσα. Οι εταιρείες ανάλογα με τη βαθμολογία τους κατατάσσονται σε BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM. Προβάλλονται σε ειδικό ένθετο-αφιέρωμα για την ΕΚΕ, σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας. Προβάλλονται επίσης μέσω των χορηγών επικοινωνίας της εκδήλωσης. Λαμβάνουν τιμητικό βραβείο και δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου CR INDEX & CRI PASS στα δικά τους κανάλια επικοινωνίας (corporate newsletters, web κλπ).

 

Εκδήλωση Βράβευσης CR INDEX 2016-2017: Δείτε το βίντεο εδώ!

 

****************************

Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης

Επικοινωνία: Ζέτα Χατζηαντωνίου

Τηλέφωνο: 210 8085565

E mail: info@cri.org.gr

 

Τι είναι ο CR Index

Το CR Index (Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης) αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης Εταιρικής ευθύνης είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.

Στην Ελλάδα το CR Index αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, σε συνεργασία με το BITC. Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο και τη δράση του: http://www.cri.org.gr