ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

CRI PASS: Το νέο, καινοτόμο εργαλείο του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης για τις επιχειρήσεις που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην Εταιρική Υπευθυνότητα

 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014Tο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CR Institute) παρουσιάζει το CRI Pass, ένα εργαλείο σχεδιασμένο για Μικρομεσαίες αλλά και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα ολοκληρωμένα βήματα στην Εταιρική Ευθύνη, ωφελούμενες από τα  πλεονεκτήματά της, με στόχο τη διάδοση και ενσωμάτωση της Εταιρικής Ευθύνης σύμφωνα με διεθνή κριτήρια και πρακτικές.

 

Συγκεκριμένα, το CRI Pass αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια υπεύθυνη επιχείρηση με στόχο την αναγνώρισή της σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το εργαλείο  αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων με βάση τους τέσσερις βασικούς πυλώνες: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενους και Αγορά. Επιπλέον, χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία: (1) Εταιρική Δέσμευση, (2) Υλοποίηση Δέσμευσης, (3) Διαχείριση, (4) Επίδοση και Επίπτωση.

 

Μέσω της συμμετοχής στο CRI Pass, οι εταιρείες προετοιμάζονται κατάλληλα προκειμένου να  συμμετάσχουν στον απαιτητικό CR Index (Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας), καθώς και τα 5 επίπεδα διάκρισης (Silver, Bronze, Gold, Platinum, Diamond). Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το CRI
Pass.

 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τα Feedback reports, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τόσο τα δυνατά τους σημεία όσο και τους τομείς που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση καθώς και τις επιπρόσθετες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν.

 

Ο κύκλος της φετινής αξιολόγησης όπως και οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινάνε επίσημα από σήμερα. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στην αξιολόγηση του CRI pass καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 

 

Επικοινωνία: Σοφία Αναγνωστοπούλου

Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης

Τηλέφωνο: 210 6931018

E mail: info@cri.org.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ CORPORATE RESPONSIBILITY INSTITUTE

Το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, www.cri.org.gr) είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που έχει αναλάβει σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community) την αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα. Στόχος είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ με βάση διεθνή κριτήρια.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ CORPORATE RESPONSIBILITY INDEX ΚΑΙ ΤΟ BUSINESS IN THE COMMUNITY

Το BITC, υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και υποστηρίζει εδώ και 26 χρόνια κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν καλές πρακτικές στις λειτουργίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει το CR Index, το οποίο αποτελεί Εθνικό Δείκτη και κορυφαίο σημείο αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, για την συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ και πιο συγκεκριμένα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της: Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο και τη δράση του: http://www.cri.org.gr