Δωρεά εις μνήμην Στέλιου Σταυρίδη (Ιδρυτής Ομίλου Piscines Ideales)

για τη στήριξη του έργου της ΜΚΟ "Καρδιά του Παιδιού"
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 – Τιμώντας την πολύτιμη στήριξη του Στέλιου Σταυρίδη στο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και το θεσμό CR Index, τη συνεχή και αδιάλειπτη συμμετοχή στις δράσεις του Ινστιτούτου καθώς και το σημαντικό έργο του για την ανάδειξη της σημασίας της ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, το Δ.Σ. του Ινστιτούτου αποφάσισε να διαθέσει στη μνήμη του το συμβολικό ποσό των 200 Ευρώ για τις ανάγκες της γνωστής ΜΚΟ "Καρδιά του Παιδιού".