Συνέντευξη Γιώργου Μαύρου, Μέλους Δ.Σ. Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, στους κ.κ. Νιφλή και Παυλόπουλο (REAL FM)