3o ROUNDTABLE 

«H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως μέσο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης

προς τις επιχειρήσεις»Καταλυτική η συνεχής και έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσης των επιχειρήσεων 
σε μία υπεύθυνη εταιρική δράση

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012 – Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) διοργανώνει το 3ο CRI Roundtable με θέμα «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως μέσο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο Theoxenia Palace στην Κηφισιά.

Το Roundtable έχει ως στόχο την ενημέρωση των στελεχών που ασχολούνται με την ΕΚΕ για την ευεργετική επίπτωση που μπορεί να έχει η τελευταία στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις εταιρείες. Με δεδομένη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της κρίσης, η ολοένα αυξανόμενη κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε μια σειρά από θεσμούς και οργανισμούς έρχεται να επιδεινώσει το ήδη αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες που αναγνωρίζουν τη σημασία της εμπιστοσύνης, και προχωρούν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με σκοπό να εντάξουν την ΕΚΕ στη στρατηγική, την κουλτούρα και την πρακτική τους, αποκτούν σημαντικό προβάδισμα.

Θέλοντας να αναδείξει το ζήτημα αυτό, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης θα παρουσιάσει στο πλαίσιο του 3ου Roundtable την έρευνα “Εμπιστοσύνη & Εταιρικός Σκοπός” που πραγματοποιήθηκε από τη Burson-Marsteller σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα. Ιδιαίτερα για την τελευταία, η έρευνα καταδεικνύει, ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση, καθώς και η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε ζητήματα, όπως η ακρίβεια, το όφελος εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και η αύξηση της ανεργίας, έχουν κλονίσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι εμφανές από τα αποτελέσματα, ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει προσπαθήσουν να κερδίσουν τη χαμένη εμπιστοσύνη, καλλιεργώντας συστηματικά μια στενή σχέση με τους καταναλωτές και τους άλλους συμμετόχους (stakeholders), και συμβάλλοντας με απτό τρόπο στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία – ειδικά εν μέσω κρίσης.

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, εκπρόσωποι από την Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα , τον ΟΤΕ και την Τράπεζα Πειραιώς - εταιρειών που διακρίθηκαν στην αξιολόγηση CR INDEX 2010 - θα αναλύσουν τις πρακτικές των εταιρειών τους. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους οι πολιτικές ΕΚΕ που εφάρμοσαν οι εταιρείες αυτές συνέβαλαν στην επικοινωνία της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης δράσης τους, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των συμμέτοχών τους και της κοινής γνώμης απέναντί τους, καθώς και στην τόνωση της παρουσίας τους στον κλάδο τους και στην αγορά γενικότερα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Δημήτρη Μαύρο, «η διαρκής επιβεβαίωσή της εικόνας μιας εταιρείας ως ευαισθητοποιημένου εταιρικού πολίτη, που δρα με ειλικρίνεια, αξιοπιστία και σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, επιδρά με ιδιαίτερα θετικό τρόπο στην εκτίμηση, της οποίας τυγχάνει στα μάτια των καταναλωτών».Χορηγός επικοινωνίας του Roundtable είναι το περιοδικό Marketing Week της Boussias Communications, ενώ την εκδήλωση υποστηρίζουν οι εταιρείες PRC Group/The Management House, Advocate/Burson-Marsteller και Centre for Sustainability and Excellence (CSE).

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Γεωργία Αγγελοπούλου, gangelopoulou@advocate-bm.gr , 210 6931032
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ CORPORATE RESPONSIBILITY INSTITUTE

Το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, www.cri.org.gr) είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που έχει αναλάβει σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community) την αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα. Στόχος είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ με βάση διεθνή κριτήρια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ CORPORATE RESPONSIBILITY INDEX ΚΑΙ ΤΟ BUSINESS IN THE COMMUNITY

Το BITC, υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και υποστηρίζει εδώ και 25 χρόνια κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν καλές πρακτικές στις λειτουργίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει το CR Index, το οποίο αποτελεί Εθνικό Δείκτη και κορυφαίο σημείο αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, για την συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ και πιο συγκεκριμένα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της: Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά.