Έναρξη υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο CRΙ 2011

Ξεκίνησε η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στον Εθνικό Δείκτη μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης CR Index, από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής αλλά και τη δυνατότητα ενημερωτικής συνάντησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρίνα Λιμπέρη: 2106931006, mliberi@advocate-bm.gr, info@cri.org.gr .