Ημερίδα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: η Απάντηση στην Κρίση»

Σημαντική η αποτελεσματική διάδοση του εταιρικού στόχου κάθε επιχείρησης


Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2010 – Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: η Απάντηση στην Κρίση» την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, ώρα 4.30 μ.μ., στην Αίγλη Ζαππείου (αίθουσα Prive). Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τη σημασία της δραστηριοποίησης των εταιρειών στον κλάδο της εταιρικής ευθύνης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί η μελέτη “Communicating Purpose Impact Study” που διεξήχθη από το IMD Center for Corporate Sustainability Management, ένα από τα καλύτερα Business Schools του κόσμου, με τη χορηγία της Burson-Marsteller. Η μελέτη αξιολογεί σε βάθος περισσότερες από διακόσιες ευρωπαϊκές εταιρείες σχετικά με το πώς διαμορφώνουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική με βάση τον εταιρικό τους στόχο και πώς η επιλογή αυτή επιδρά θετικά στις οικονομικές τους επιδόσεις. Ένας ισχυρός εταιρικός στόχος που διαπνέει τη στρατηγική της εταιρείας με συνέπεια, εντάσσεται αποτελεσματικά στις διοικητικές της δομές, συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της και αποτελεί αντικείμενο σωστού επικοινωνιακού χειρισμού, μπορεί να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας κατά 17% σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, και να ισχυροποιήσει σημαντικά τη φήμη της απέναντι στους κοινωνικούς της εταίρους.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί, επίσης, ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), ο οποίος από το 2008 έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ως ένας αξιόπιστος δείκτης μέτρησης ΕΚΕ από το Corporate Responsibility Institute. Μέσω του CR Index, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αξιολογούν σε ετήσια βάση, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κριτήρια, τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και την επίδρασή τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και τους εργαζομένους. Θα αναλυθούν, επίσης, συγκεκριμένα παραδείγματα καλών πρακτικών από εκπροσώπους εταιρειών που διακρίθηκαν στον τομέα της εταιρικής ευθύνης το 2009.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Δημήτρη Γ. Μαύρο, «η διατύπωση και συστηματική διάδοση ενός ξεκάθαρου εταιρικού στόχου που ενσωματώνεται στην καθημερινή πρακτική και τις δράσεις του οργανισμού προάγει την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την καθιστά χρήσιμο εργαλείο ενίσχυσης της φήμης των εταιρειών, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Μέσω του Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και του δείκτη CRI, οι εταιρείες μπορούν να καθοδηγηθούν και να αναπτύξουν δραστηριότητες ουσίας στο κομμάτι της ΕΚΕ.»

Χορηγός της ημερίδας είναι η HENKEL HELLAS, ενώ την επικοινωνιακή κάλυψη έχουν αναλάβει οι εκδόσεις Boussias και Direction. Υποστηρικτές είναι οι εταιρείες PRC Group/The Management House, Advocate/Burson-Marsteller, καθώς και το Centre for Sustainability and Excellence (CSE).

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ CORPORATE RESPONSIBILITY INSTITUTE

Το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, www.cri.org.gr) είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που έχει αναλάβει σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community) την αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα. Στόχος είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ με βάση διεθνή κριτήρια.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ CORPORATE RESPONSIBILITY INDEX ΚΑΙ ΤΟ BUSINESS IN THE COMMUNITY

Το BITC, υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και υποστηρίζει εδώ και 25 χρόνια κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν καλές πρακτικές στις λειτουργίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει το CR Index, το οποίο αποτελεί Εθνικό Δείκτη και κορυφαίο σημείο αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, για την συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ και πιο συγκεκριμένα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της: Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μαρίνα Λιμπέρη, mliberi@advocate-bm.gr, 210 6931006