Αποτελέσματα

 

Απονομή των βραβείων του δεύτερου CR Index στην ΕλλάδαΜε ιδιαίτερη επιτυχία και με αφορμή την απονομή των βραβείων του δεύτερου CR Index στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Απριλίου, επίσημη εκδήλωση βράβευσης των 12 εταιρειών που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στην Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα παρουσία υπουργών και πολικών εκπροσώπων.Μέσω του CR Index, του πρώτου εθνικού δείκτη εταιρικής ευθύνης, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες- αξιολογητές επιθεώρησαν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και την επίδρασή τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και στους εργαζομένους. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς για πρώτη φορά εταιρείες βραβεύτηκαν με τη διάκριση GOLD ενώ παράλληλα δόθηκαν έπαινοι για τις τέσσερις βασικές κατηγορίες ΕΚΕ.Σύμφωνα με το δείκτη, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Στην Ελλάδα φέτος διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν οι ακόλουθες εταιρίες:
Έπαινοι 
δόθηκαν για τις εξαιρετικές επιδόσεις στον καθένα από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της εταιρικής ευθύνης: