Νέα - Δελτία Τύπου

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τον εθνικό δείκτη εταιρικής ευθύνης 2010

 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία συμμετοχής στον δείκτη μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης CR Index, από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community). Η διαδικασία αξιολόγησης του CR Index θα λάβει χώρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για την Ελλάδα και γνωρίζοντας το ενδιαφέρον και την αξιόλογη δράση της εταιρίας σας σ’ αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα θα θέλαμε να σας παρακινήσουμε να εξετάσετε θετικά τη συμμετοχή σας σ’ αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο.

 

Το BITC, υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, υποστηρίζει κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών στις λειτουργίες τους, με σκοπό να έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον Ιδρύθηκε πριν από 27 χρόνια και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς παγκοσμίως για την προώθηση της Εταιρικής Ευθύνης.

 

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του ΒΙΤC υπήρξε η ανάπτυξη του CR Index, του κορυφαίου , στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, σημείου αναφοράς για την συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στην ΕΚΕ .

 

To Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, έχει αναλάβει την αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα με στόχο την παροχή στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, του πιο αναγνωρισμένου εργαλείου αξιολόγησης και σημείου αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια.

 

H διαδικασία αξιολόγησης των ελληνικών εταιριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο CR Index 2010 ξεκινάει άμεσα.

 

Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντάς μας τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής μέλος της ομάδας των αξιολογητών του CR Index θα σας επισκεφθεί για να σας παρουσιάσει και να σας εξοικειώσει με το ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί από την εταιρία σας.

 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της συμμετοχής με έλεγχο του ερωτηματολογίου και συναντήσεις μεταξύ μελών της ομάδας αξιολόγησης και των αρμοδίων στελεχών της εταιρίας σας. Τέλος θα παραλάβετε πλήρη έκθεση των επιδόσεων της εταιρίας σας καθώς και συγκριτική έκθεση σε σχέση με τις επιδόσεις των υπολοίπων εταιριών που συμμετείχαν στο δείκτη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής αλλά και την δυνατότητα ενημερωτικής συνάντησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρίνα Λιμπέρη (τηλέφωνο 2106931006).

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

 

Για το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

 

Ο Πρόεδρος,                         Ο Αντιπρόεδρος

 

Δημήτρης Μ. Μαύρος             Νίκος Αυλώνας