Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1η Ιουλίου  -
12 Οκτωβρίου
2012

Συναντήσεις με ενδιαφερόμενες εταιρείες
Μέλη της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης θα επισκεφθούν τις ενδιαφερόμενες εταιρίες για να εξηγήσουν τη διαδικασία συμμετοχής δίνοντας μερικές πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

19 Οκτωβρίου 2012 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

22 Οκτωβρίου -
16 Νοεμβρίου 2012

Συναντήσεις Q&A και συμπλήρωση ερωτηματολογίου
Μέλη της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης θα επισκεφθούν τις εταιρίες που συμμετέχουν για πρώτη φορά, για να εξηγήσουν τη διαδικασία συμμετοχής δίνοντας μερικές πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

12 Νοεμβρίου 2012  - 
15 Φεβρουαρίου 2013
Επισκέψεις σε συμμετέχουσες εταιρείες και συμπλήρωση ερωτηματολογίου
Οι αξιολογητές του CR Index επισκέπτονται τις συμμετέχουσες εταιρίες. Οι εταιρίες παρουσιάζουν τα υποστηρικτικά στοιχεία και απαντούν σε ερωτήματα των αξιολογητών. *

* Το συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο πρέπει να κατατίθεται 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης μαζί με τα κύρια αποδεικτικά δεδομένα.
Μάρτιος  2013 Αποστολή Feedback reports στις συμμετέχουσες εταιρείες
Αφού πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις και κλείσει ο φάκελος, η ομάδα περνάει στο στάδιο της αξιολόγησης/κατάταξης και βαθμολογίας των εταιριών. Κάθε μιά από τις συμμετέχουσες εταιρίες λαμβάνει αναλυτικό feedback report, το οποίο της παρέχει μια συγκριτική ανάλυση των δικών της επιδόσεων σε σχέση με τις άλλες εταιρίες του κλάδου, αλλά και σε σχέση με το σύνολο των συμμετοχών στο CR Index.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Μάρτιος 2013 Αναγγελία της επερχόμενης Ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα του δείκτη δημοσιεύονται σε ειδικό Ένθετο Εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας. Το ένθετο περιλαμβάνει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, case studies, άρθρα γνώμης, συνεντεύξεις καθώς και λίστα με τις πρώτες, σε επιδόσεις, εταιρείες.
Απρίλιος 2013 Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων και Τελετή Βράβευσης
Τελετή Βράβευσης και Ανακοίνωση της τελικής κατάταξης των εταιρειών που διακρίθηκαν
Απρίλιος 2013 Αποστολή Feedback στις εταιρείες
Αποστολή στην κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ειδικής αναφοράς από τους αξιολογητές, με τα δυνατά σημεία και τα πεδία προς βελτίωση στην επόμενη συμμετοχή.